RTC Brandwerend

RTC FR prefab leidingkokers zijn brandwerend getest op 60 minuten W.B.D.B.O. volgens bouwbesluit. Verder gelden dezelfde eigenschappen als bij RTC MDF leidingkokers.

Materiaal
Deze kokers worden opgebouwd doormiddel van een MDF FR buitenschil met een brandwerende binnenkern van Conlit. De optelsom van beide materialen waarborgt al een brandwerendheid van meer dan 60 minuten. Voor uitgebreide informatie en advies kunt u het best persoonlijk contact opnemen. Onderstaande link geeft enigszins weer op welke wijze de montage dient te geschieden.

uitgebreide details brandwerendheid